.

ביום חמישי ה - 15.11.18 יפגשו מיטב המוחות הצעירות והצעירים של ישראל כדי לקחת חלק במיזם חשיבה בינלאומי לפיצוח ריאלי של אתגרים בתהליכים מדיניים בטחוניים.

במשך 24 שעות קצובות, בליווי מומחיות ומומחים מהתחום, צעירות וצעירים יגבשו פתרונות ריאליים לאתגרים אקטואליים איתם מתמודדים נבחרי הציבור, המדינאים ומנהלי משא ומתן ביום יום.

בתום הזמן כל קבוצת פיתוח (3-4 אנשים) תציג לוועדת שופטים את התוצר.

שלושת המקומות הראשונים יזכו בפרס.

יש אוכל?
ברור!

ההאקתון מוגבל ל- 50 המוחות הצעירים הראשונים שיירשמו.

הרשמה:

גיל *
מגדר *

ההאקתון יתקיים במרכז הארץ.
פרטים מדוייקים ישלחו במייל

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.